• Nema proizvoda u korpi.

Miomir Filipović

Miomir Filipović
Autor

Lični podaci

Ime: Miomir, Dimitrija, Filipović
Dan i mesto rođenja: 7. avgust 1939, Beograd
Nacionalnost: srbin
Porodica: oženjen, otac jednog deteta

Obrazovanje

– osnovna škola “Matija Ban” u Beogradu
– 13. beogradska gimnazija
– Elektrotehnički fakultet u Beogradu
– zvanje: profesor u ETŠ “Nikola Tesla” u Beogradu


Od 1967. pa sve do 2004. godine, sa dva jednogodišnja prekida, godinu dana  u “Ei Niš” i godinu dana u “Metalki”, radi u Elektrotehničkoj srednjoj školi “Nikola Tesla” u Beogradu kao profesor. Glavni predmet mu je bio “Radio-prijemnici”, a kao dopunu fonda časova, predavao je i “Elektroniku”, “Radio-uređaje”, “Teoriju telekomunikacija”, “Primenu računara u elektrotehnici” i “Praktičnu nastavu”.
Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda “Dositej Obradović”, nagrade Zavoda za udžbenike i nastavna sredstava iz Beograda, nagrade Više elektrotehničke škole u Beogradu i nagrade časopisa “Radioamateri” iz Beograda.

Autor je sledećih udžbenika za učenike srednjih elektrotehničkih škola:

 • Radio-prijemnici (1980, 1988, 1995, 1998, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Elektroakustika (1978, ECSŠ “Nikola Tesla, Beograd)
 • Elektroakustika (1985, ENTI I TEKSTEVE DHE…Priština)
 • Radio-uređaji (1972, 1980, 1985, 1989, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Radiouređaji (1969, Tehnička knjiga, Zagreb)
 • Osnovi radio i TV tehnike (1984, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Zbirka zadataka iz radio-prijemnika (1970, Tehnička knjiga, Zagreb)
 • Audiotehnika (1994, 2002, 2008, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Visokofrekventna tehnika (1969, Tehnička knjiga, Zagreb)
 • Elektronski pojačavači (2007, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Korisnički programi za elektronska kola (2006, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Osnove telekomunikacija (1988, 1993, 2002, 2003, 2006, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Teorija telekomunikacija (2003, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Primena računara u elektrotehnici (1992, 1993, 1994, 1997, 2000, 2013, 2015, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava Beograd)
 • Komponente i praktična realizacija elektronskih uređaja (2002, 2008, MikroElektronika, Beograd

Koautor je udžbenika “Tehničko i informatičko obrazovanje” za 8. razred osnovne škole (2011, MiG DAKTA, Beograd)

Glavni i odgovorni urednik časopisa “Praktična elektronika” (1995 – 2001, ETŠ “Nikola Tesla”, Beograd