• Nema proizvoda u korpi.

Takmičarski modeli dobitnika zlatnih medalja na takmičenju KMT 1980.-1991. god

MODEL UNIVERZALNOG STRUGA
učenik: Miroslav Milojević
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Mašinstvo
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Vršac, 1980. godina

MODEL MAŠINSKE HALE SA MOSTNOM DIZALICOM
učenik: Nikola Stanković
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Mašinstvo
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Pula, 1982. godina

MODEL AUTOCISTERNE ZA PRANJE ULICA – INOVIRAN
učenik: Dejan Todorović
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Automoto tehnika
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Priština, 1983. godina

MODEL DVOCILINDRIČNOG PNEUMATSKOG MOTORA SA MEHANIZMIMA AUTOMOBILA
učenik: Jagoda Kesić
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilila, Beograd, Srbija
oblast: Mašinstvo
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Bečići, 1985. godina

MODEL JEDNOCILINDRIČNOG PNEUMATSKOG MOTORA SA MEHANIZMIMA MOTOCIKLA
učenik: Jagoda Kesić
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilila, Beograd, Srbija
oblast: Mašinstvo
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Struga, 1986. godina

MODEL AUTOMOBILA SA PNEUMATSKIM MOTOROM
učenik: Aleksandar Pantelić
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Automoto tehnika
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Struga, 1986. godina

MODEL VIŠEVRETENE BUŠILICE SA HIDRAULIČNIM POSMAKOM
učenik: Predrag Šotić
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Mašinstvo
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Struga, 1986. godina

MODEL PRETVARAČA ENERGIJE POTOKA U ENERGIJU SABIJENOG VAZDUHA ZA POTREBE RUDNIKA
učenik: Zoran Popara
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Konstruktorstvo i pronalazaštvo
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Struga, 1986. godina

MODEL VAKUM PUMPE POKRETANE VODENIČNIM TOČKOM ZA SUŠENJE JAGODIČASTOG VOĆA
učenik: Miroslav Anđelić
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Konstruktorstvo i pronalazaštvo
novi takmičenja: Savezno
mesto i godina: Makarska, 1990. godina

MODEL DVOCILINDRIČNE PARNE MAŠINE SA PROIZVODNIM MAŠINAMA
učenik: Predrag Cvetković
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Mašinstvo
nivo takmičenja: Savezno
mesto i godina: Makarska, 1990. godina

MODEL JEDNOCILINDRIČNE PARNE MAŠINE SA GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA
učenik: Nebojša Petković
mentor: Milan Sanader
škola: OŠ Jovan Popović
opština, grad i republika: Palilula, Beograd, Srbija
oblast: Mašinstvo
nivo takmičenja: Republičko
mesto i godina: Niš, 1991. godina