• Nema proizvoda u korpi.

Modeli za 6. razred

Moguće ideje

Maketa kioska

Modeli zidarskih i molerskih alatki

Maketa oblikovanje saobraćaja

Maketa mosta

Maketa autobuske stanice

Montažni objekti

Maketa česme

Maketa prizemne kuće

Maketa prizemne kuće 1

Maketa prizemne kuće 2

Maketa kuće sa više nivoa

Maketa solarne kuće sa potkrovljem

Maketa spratne kuće

Maketa crkve

Idejno rešenje makete dvorišta škole

Maketa objekta seoskog domaćinstva

Maketa moravske kuće sa podrumom

Maketa ekonomske zgrade 1

Maketa ekonomske zgrade 2

Maketa česme i kućice za psa

Modeli tehničkih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju

Makete objekata za poljoprivrednu proizvodnju

Maketa staklenika