• Nema proizvoda u korpi.

Modeli za 8. razred

Moguće ideje

Model strujnog kola kućne instalacije

Model elektrotermičkog uređaja

Modeli uređaja sa elektromagnetnim dejstvom

Model elektromagnetnog releja

Modeli elektromotora

Model kolektorskog elektromotora

Modeli generatora jednosmerne struje

Modeli radio prijemnika

Modeli senzora : svetlosni, termosenzor, senzor prekida, senzor vlage

Model audio oscilatora

Model uređaja za automatsko zalivanje cveća

Logička kola

Model logičkih kola sa mehaničkim prekidačima I, ILI, NE

Model logičkog kola ILI

Model robotske ruke upravljan taster prekidačem

Model elektromehaničkog programatora semafora

Modeli interfejsa sa tranzistorima

Model interfejsa sa jednim izlazom

Model interfejsa sa tri izlaza

Model upravljanja uređajima , mašine za pranje veša preko interfejsa

Modeli interfejsa sa relejima

Model interfejsa sa relejom

Model interfejsa sa dva releja

Razvoj upravljanja semaforom - slika 1

Razvoj upravljanja semaforom- slika 2

Razvoj upravljanja semaforom - slika 3

Model robotske ruke upravljan računarom