3.2 Stvarajmo zajedno

* Za izradu modela elektromotora može se upotrebiti postolje stone lampe.