2.2 Stvarajmo zajedno

Za više informacija o modelu automobila sa pneumatskim motorom možete nam pisati na e-mail adresu: migdakta@sbb.rs