4.3 Upravljanje

Predavanje sa seminara za stručno usavršavanje nastavnika: TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE KROZ KREATIVNU NASTAVU, kat. broj 593 (2014/15)
Autor: Miomir Filipović