1.1 Prelistaj

Maketiranje građevinskih elemenata – praktični deo

Predavanje sa seminara za stručno usavršavanje nastavnika: KREATIVNA RADIONICA TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA, kat. broj 598 (2014/15)