1.2 Stvarajmo zajedno

Maketiranje prizemne kuće u razmerama: 1:50, 1:100 i 1:150