6. Robotika

Animirani prikaz rada modela Robotske ruke.

Predavanje sa seminara za stručno usavršavanje nastavnika: KREATIVNA RADIONICA TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA, kat. broj 598 (2014/15)