• Nema proizvoda u korpi.

Od metodičkih priloga do udžbeničkih kompleta

O autoru

Milan Sanader, rođen 5.marta 1950. god u Ljeskovcu, Dvor na Uni. Ceo život i radni vek posvetio vaspitanju i tehničkom obrazovanju dece. Autor nebrojenih didaktičko-metodičkih knjiga, članaka i praktičnih radova sa kojima je osvojio brojna društvena i pedagoška priznanja i odlikovanja. Među njima posebno se istču: Medalja rada, Oktobarska nagrada Beograda, počasni pasoš, 118 medalja na takmičenjima širom zemlje i inostranstva. Poseban doprinos dao je u periodičnoj publikaciji i udžbeničkoj literaturi.

1. Prilozi za redovnu nastavu (5.,6.,7.,8. razred), slobodne tehničke aktivnosti i testovi znanja (preko 600 strana). Tehnička knjiga, Beograd, od 1980.-2003. godine
2. Priručnik za mlade mašince – Mašinska tehnika, Savez organizacija za naučno-tehničko vaspitanje i obrazovanje mladih Srbije, Beograd, 1989. godina
3. Konstruktorski komplet za izborni program – Izrada modela mašinskih konstrukcija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1989. godina
4. Zbirka radnih vežbi sa pitanjima i odgovorima za 5. i 6. razred, Praktična knjiga, Beograd, 1991. godina
5. Zbirka radnih vežbi sa pitanjima i odgovorima za 7. i 8. razred, Praktična knjiga, Beograd, 1990. godina
6. Komplet materijala za radne vežbe za 5. razred, Praktična knjiga, 1991. godina
7. Komplet materijala za radne vežbe za 6. razred, Praktična knjiga, 1991. godina
8. Komplet materijala za radne vežbe za 7. razred, Praktična knjiga, 1991. godina
9. Komplet materijala za radne vežbe za 8. razred, Praktična knjiga, 1991. godina
10. Proveri svoje znanje – testovi za 5. razred, M&G Dakta, Beograd, 1992. godina
11. Proveri svoje znanje – testovi za 6. razred, M&G Dakta, Beograd, 1992. godina
12. Proveri svoje znanje – testovi za 7. razred, M&G Dakta, Beograd, 1992. godina
13. Proveri svoje znanje – testovi za 8. razred, M&G Dakta, Beograd, 1992. godina

14. Tehničko i informatičko obrazovanje 5 – Udzbenik za 5. razred, M&G Dakta, Beograd, 2008. godina

15. Tehničko obrazovanje kroz slike 5 – Radna sveska za 5. razred, M&G Dakta, Beograd, 2008. godina

16. Tehničko i informatičko obrazovanje 6 – Udzbenik za 6. razred, M&G Dakta, Beograd, 2008. godina

17. Tehničko obrazovanje kroz slike 6 – Radna sveska za 6. razred, M&G Dakta, Beograd, 2008. godina

Setovi:

1,1a. Maketa objekta seoskog domaćinstva
2,2a. Maketa crkve i česme
3,3a. Maketa sušare za kukuruz
4,4a. Maketa pokretnog pilićarnika
5,5a. Modeli zidarskih alatki
6,6a. Modeli molerskih alatki
7,7a. Modeli kolica sa baštenskim alatkama
8,8a,8b. Modeli za mlade mašince
9. Materijal za konstruktorsko oblikovanje sa radnom sveskom za 5. razred. M&G Dakta, Beograd, 1992. godina
10. Materijal za konstruktorsko oblikovanje sa radnom sveskom za 6. razred. M&G Dakta, Beograd, 1992. godina
11. Materijal za konstruktorsko oblikovanje sa radnom sveskom za 7. razred. M&G Dakta, Beograd, 1992. godina
12. Materijal za konstruktorsko oblikovanje sa radnom sveskom za 8. razred. M&G Dakta, Beograd, 1992. godina

13. Materijal za konstruktorsko oblikovanje  za 5. razred. M&G Dakta, Beograd, 2008. godina

14. Materijal za konstruktorsko oblikovanje  za 6. razred. M&G Dakta, Beograd, 2008. godina

Iz recenzije

… Pedagoška podobnost i usklađenost sa programom nastave.

Već iz opisa svezaka vidi se uska usklađenost celog teksta svezaka sa programom nastave Tehničkog obrazovanja do te mere da ne samo što daje stavove upoznavanja učenika sa skladom između nauke i tehnike, već još i stimuliše učenika na samostalne zaključke i ohrabruje ga na nove korake u smislu inovacija.

I pored toga što mu se nude već pripremljeni elementi u kompletu za sklopove, učeniku se sugerišu i primene i nekih elemenata: čepova, zaptivaka, creva koja se mogu naći u kućnom okruženju, pa se na taj način kod učenika vrlo korisno podstiče asocijativni način tehničkog razmišljanja.

Besplatno školovanje u srednjoj i istočnoj Evropi imalo je za posledicu poslednjih pedeset godina teško siromaštvo u laboratorijskim i tehničkim sredstvima za praktikume i praktične vežbe učenika. Zbog toga su naši srednjoškolci pa i studenti imali uvek po pravilu visoko obrazovanje iz teorijskih predmeta: matemetike, računarstva, astronomije, astrofizike ali slabije u praktičnim laboratorijskim tehnikama.

To je potvrđeno na nebrojenim takmičenjima naše omladine u Evropi i svetu. naši su fizičari, inženjeri, pa i hemičari učili praktični, laboratorijski deo svojih nauka posle diplomiranja i često sticali ga u praksi, pošto se zaposle, što je u nekim slučajevima prekasno.

Zbog toga, smatram da je nastava Tehničkog obrazovanja dragocena klica koja se mora pažljivo negovati, značajno podići sa većim ulaganjima u materijalnu opremu da bi se opšte tehničko obrazovanje i biotehničko obrazovanje moglo da približi zapadno Evropskom. U tom kontekstu ove sveske čine objektivno jednu uzdanicu kojoj se može slobodno pružiti poverenje.

Zaključak

Iz izloženoga očigledno je da radne sveske budući da su u skladu sa Programom nastave Tehničkog obrazovanja, pedagoški postupno uvode učenike u svet tehnike do te mere da se u toku jedne godine dana učenik ohrabruje na samostalno konstruisanje i ohrabruje da bezbedno koristi alate što i čini glavni cilj predmeta Tehničko obrazovanje.

Posebna prednost koju imaju ove sveske je u tome što se gradivo ne predstavlja tako da je sve rešeno, već se pažljivo daje učeniku sloboda sopstvenog razmišljanja, neguje asocijativni način mišljenja i zaključivanja, što čini elementarnu psihološku pripremu za budućeg istraživača u odraslim godinama. Ta klica predstavlja dragocenu osobinu svezaka koje Autor treba da primi ne samo kao kompliment već i kao zavet da tu klicu i dalje pažljivo neguje.

Zbog svega ovoga smatram da su sveske u celini: programski, pedagoški, koncepciono i tehnički podobne i neposredno primenljive za nastavu Tehničkog obrazovanja, te ih kao takve srdačno preporučujem.

Prof. dr. Đ. Bek-Uzarov