• Nema proizvoda u korpi.

Prof. dr Vladimir Ajdačić

Prof. dr Vladimir Ajdačić
Recenzent

Prof. dr Vladimir Ajdačić, nuklearni fizičar, rođen je 1933. godine u Beogradu. Studirao je na Univerzitetima u Beogradu i Torontu. Naučnim radom bavio se u Institutu u Vinči i u Kanadi, na Toronto univerzitetu u Torontu i na Univerzitetu MacMaster u Hamiltonu. Radio je na razvoju metoda detekcije nuklearnog zračenja i na izučavanju nuklearnih reakcija. Posebno su značajne njegove originalne metode merenja reaktorskih neutronskih flukseva i spektra brzih neutrona pomoću poluprovodničkih detektora, teleskopski sistem sa poluprovodničkim detektorima i GeLi spektrometri gama zračenja velikih zapremina. Tokom NATO rata protiv Srbije i posle njega, aktivnost prof. Ajdačića bila je usmerena na pomoć žrtvama osiromašenog uranijuma. Uz naučni rad, više od pola veka uspešno se bavi popularizacijom nauke.