• Nema proizvoda u korpi.

Internet prodavnica

Tehničko i informatičko obrazovanje – Radna sveska za 6 razred

390,00 Din

Autori: Milan Sanader i Gordana Sanader

REŠENJE MINISTARSTVA PROSVETE 650-02-00380/2008-06 od 29.8.2008.

  • 80 strana
  • 100 pitanja sa odgovorima
  • 60 ideja za realizaciju modela
Kategorija:

Product Description

Autori: Milan Sanader i Gordana Sanader

REŠENJE MINISTARSTVA PROSVETE 650-02-00380/2008-06 od 29.8.2008.

Radna sveska sastoji se od deset poglavlja, kroz koja se mogu proveriti i primeniti osnovna znanja.

Delovi poglavlja za proveru znanja sadrže pitanja i zadatke. Pitanja i zadaci postavljeni su tako da je odgovore i rešenja moguće dati na jedan od sledećih načina:

Zaokruživanjem tačnog od dva ili više ponuđenih odgovora,

Upisivanjem oznake ispred tačnog odgovora na datim linijama, u kvadratićima ili kružićima,

Dopunjavanjem ili dovršavanjem započete rečenice ili crteža,

Upisivanjem teksta na datim linijama,

Skiciranjem ili crtanjem zahtevanog izgleda.

Na kraju radne sveske nalaze se odgovori i rešenja, koja možete pronaći i u udžbeniku istih autora.

U okviru celine Primeni svoje znanje ponuđena su tri nivoa za kreiranja maketa i modela:

*** Oblikovanje sopstvenih konstrukcija odnosno maketa i modela (grafička   priprema i oblikovanje u materijalu)

**   Inoviranje ponuđenih, a nerazrađenih ideja (grafička priprema i oblikovanje u materijalu)

*   Oblikovanje grafički pripremljenih ideja  (oblikovanje u materijalu).

Kreiranje i oblikovanje maketa i modela može se realizovati u okviru timskog rada sa unapred dogovorenim zadacima. Takav pristup omogućava kreiranje većeg broja  različitih maketa građevinskih objekata i modela tehničkih sredstava. Pored ponuđenih maketa objekata urbanih i ruralnih sredina, u svesci su date i makete objekata namenjenih saobraćaju.

Slično