6. Robotika

Prikaz koraka za izradu modela Robotske ruke, povezivanje sa računarom i puštanje modela u rad.

Predavanje sa seminara za stručno usavršavanje nastavnika: KREATIVNA RADIONICA TEHNIČKOG I INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA, kat. broj 598 (2014/15)